لیست تصاویر

منعطف بودن ساختار کفپوش پلی یورتان، منجر به افزایش کارایی و استفاده از این کفپوش در محیط های پرفشار و دارای تنش و لرزش شده است. تصاویر زیر مربوط به اجرای کفپوش پلی یورتان در یکی از ایستگاه های راه آهن می باشد.

نظرات

user-pic
جواد دلاوری
12 خرداد 1401

بی نظیر در فروش و اجرای کفپوش اپوکسی

ثبت نظر