لیست تصاویر

بمنظور جلوگیری از تجمع هر گونه آلودگی، میکروب و باکتری، از کرو یکپارچه پلی یورتان یا اپوکسی منعطف استفاده می گردد.

کرو یکپارچه پلی یورتان، معمولا در محیط هایی که با کفپوش های اپوکسی، پلی یورتان و یا پلی یوریا پوشیده شده است، اجرا می شود. 

نظرات

user-pic
جواد دلاوری
12 خرداد 1401

بی نظیر در فروش و اجرای کفپوش اپوکسی

ثبت نظر