لیست تصاویر
ژل شدن،پخت تکمیلی رزین

با اضافه شدن فعال کننده یا سخت کننده به یک رزین، گرانروی متریال، تا آنجا پیش می رود که قابلیت روان بودن و سیلان خود را از دست می دهد. این همان "نقطه ژل شدن" است. این سیر تغییر شکل از مایع به سمت جامد و سخت گردیدن بعد از ژله شدن ادامه می یابد تا اینکه پس از سپری شدن زمان مشخصی رزین سختی و خواص کامل خود را به دست می آورد.  این واکنش با تولید گرما (از درون) همراه خواهد بود که خود باعث سرعت گرفتن واکنش خواهد شد.

در مدت زمان مشابه کاری، اغلب رزین های پلی استر حرارت زایی بیشتر و توسعه سریع تر خواص مکانیکی اولیه را نسبت به اپوکسی ها دارا می باشند.

فرآیند پخت رزین

کل فرایند فوق را "پخت" رزین می نامند. سرعت پخت شدن در رزین های پلی استر و وینیل استر با مقدار شتاب دهنده و در اپوکسی ها با استفاده از تنوع در نوع سخت کنندها ( نه مقدار مصرف آنها) کنترل می شود.

به طور کلی در هر دو نوع آنها این امکان وجود دارد که با کاربرد حرارت، پخت شتاب بیشتری گیرد، لذا اعمال حرارت بالاتر، سخت شدن نهایی سریعتر را موجب خواهد شد.

در زمانیکه پخت رزین ها در شرایط دمایی محیط 20 درجه سانتیگراد بین چند ساعت تا چند روز به درازا بکشد، قابلیت فوق بسیار مفید خواهد بود. قاعده کلی در شتاب دادن به پخت بوسیله حرارت این است که به ازای بالا بردن هر 10 درجه سانتیگراد دما می توان تقریباً سرعت انجام واکنش را دو برابر کرد. بنابراین اگر یک رزین معین در فرایند لایه گذاری و ساخت قطعه در دمای 20 درجه سانتیگراد، طی 25 دقیقه ژل می شود در صورتی که در دمای محیط فرایند به 30 درجه سانتیگراد افزایش یابد در 12 دقیقه ژل خواهد شد و این در حالیست که حرارت زایی زیادتر از حد مجاز اتفاق نیافتد.

یکی از مزایای پخت در درجه حرارت های بالا افزایش خواص مکانیکی نهایی مواد می باشد و بدین ترتیب بسیاری از رزین ها هرگز به خواص مکانیکی نهایی خود نخواهند رسید مگر اینکه تحت اعمال فرآیند "پخت تکمیلی" قرار گیرند. پخت تکمیلی شامل افزایش دمای چند لایی بعد از پخت اولیه در دمای اتاق می باشد، که سبب افزایش میزان پیوندهای عرضی در ملکول خواهد گردید.

عمل پخت تکمیلی به طور طبیعی در دماهای گرم اتاق تا اندازه ای انجام می پذیرد اما خواص بالاتر و زمان پخت تکمیلی کوتاهتر در دماهای بالاتر به دست خواهد آمد.

چنین امری به خصوص در مورد "نقطه نرمی" یا " دمای تبدیل شیشه ای" (TG) مواد صدق می کند که معمولا پس از یک محدوده خاص در اثر بالا رفتن دمای پخت تکمیلی افزایش پیدا می کنند.

عملیات پخت و پخت تکمیلی رزین ها تا حدی می تواند به طور طبیعی در طول زمان های طولانی در درجه حرارت محیط های گرم تا 40 درجه سانتیگراد رخ دهد اما رسیدن به خواص بالاتر در زمان های کوتاه، تنها با استفاده از درجه حرارت های بالا ممکن می گردد.

انجام پخت تکمیلی رزین

انجام پخت تکمیلی رزین ها در قطعات چند سازه ای که معمولا دستور العمل آن در برگه مشخصات رزین توسط تولید کننده آن ارائه می شود، صورت می گیرد. در غیر اینصورت پس از مدت مشخصی ( مثلا 24 ساعت بعد از پخت قطعه) در دمای محیط بایستی آنرا در 10 درجه سانتیگراد بالاتر از HDT رزین و طول مدت زمان معین (به عنوان مثال 3 ساعت) در گرم خانه قرار گیرند. این کار باعث تکمیل شبکه ای شدن مولکول های رزین تا حداکثر ممکن می شود.

نظرات

user-pic
جواد دلاوری
12 خرداد 1401

بی نظیر در فروش و اجرای کفپوش اپوکسی

ثبت نظر