لیست تصاویر
پوشش های پلیمری مقاوم کننده سطح بتن

تخریب زود هنگام بتن در ساختمان ها علاوه بر فرسایش بافت اصلی بنا، موجب افزایش هزینه های بازسازی و نوسازی ساختمان ها را در طول زمان می گردد. از این رو به منظور جلوگیری از فرآیند تخریب، کاربرد پوشش های پلیمری در سطح بتن می توانند بهترین گزینه یا پیشنهاد باشند.

به دنبال تحقیقات گسترده، بسیاری از محققان دریافتند که پوشش های پلیمری ترموست می تواند در برابر تغییرات محیطی و درونی مقاومت نشان داده و مانع از تخریب ناشی از این دو مکانیزم گردد. در واقع این پوشش ها به عنوان یک محافظ در سطح بتن و نیز در بازسازی یا نوسازی دیوارهای بتنی ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرند.

بخش عمده ایجاد شکاف و ترک در سطح بتن به دلیل فعل و انفعالات درونی و گازهای ناشی از آن، تبخیر سطحی و ایجاد تنش در سطح که خود را به شکل ترک های سطحی با فضاهای خالی نشان می دهد، خواهد بود.

انواع پوشش ها محافظتی بتن

پوشش سیلیکات و پوشش پلیمری.

پوشش های پلیمری مقاومت و استحکام سطح بتن را افزایش میدهند و از ایجاد ترک خوردگی های سطحی ناشی از تنش های درونی بتن، تولید و خروج گازها از داخل بتن و انقباض سطحی حاصل از تبخیر آب جلوگیری خواهند کرد. همچنین فروپاشی تدریجی بتن از طریق برخورد آب باران نیز صورت گرفته که این تخریب به دو شکل شیمیایی (خوردگی) و مکانیکی (سایش) انجام می شود.

پوشش های پلیمری بر پایه مواد پلی استر (UP)، وینیل استر (VE) و پلی اورتان (PU) تولید می شوند. البته این مواد پلیمری با افزودنی هایی چون پلی اوره و اپوکسی (epoxy) نیز به مقاومت بالاتری دست می یابند که با توجه به نوع ساختار بتن و محل کاربرد آن، میزان مقاومت و پایداری سطح بتن تغییر پیدا میکند.

پوشش های پلیمری به عنوان یک عامل استقامتی در برابر این پدیده های مخرب مقاومت خواهند کرد. هر یک از پوشش های پلیمری به صورت لاینینگ (لایه دادن) و اسپری تولید شده و سطح بتن را می پوشانند.

پوشش لاینینگ (لایه دادن):

در پوشش لاینینگ، پلی استر، وینیل استر و پلی اورتان به صورت ترکیبی استفاده می شوند که در نهایت با استفاده از قلم مو یا غلطک بر سطح بتن اجرا می گردد. 100 % جامد این پوشش شامل اپوکسی، پلی اورتان و پلی اوره می شوند که در واقع حفاظ یکپارچه (monolithic) و نفوذناپذیر (impermeable) در سطح بتن به وجود می آورند و از تخریب تدریجی ساختار درونی و بیرونی بتن جلوگیری خواهند کرد.

پوشش اسپری :

پوشش اسپری نیز از دیگر محافظ های پلیمری سطح بتن به شمار می رود که بخش عمده ترکیب داخلی آن، از پلی اوره تشکیل شده است. علت این امر نیز افزایش چسبندگی سطحی پوشش اسپری خواهد بود تا با قرار گرفتن در سطح بتن به سرعت همچون یک لایه مستحکم از آن محافظت کند و با گذر زمان به راحتی جدا نشده و یا از بین نرود.

البته باید یادآور شد که پوشش های پلیمری لاینینگ بیش از اسپری از خود مقاومت نشان داده اند و فرمول داخلی آنها در برابر باکتری و ذرات ساختار شکن استقامت بسیار بیشتری خواهند داشت. پوشش های پلیمری در برابر هر گونه لرزش و ارتعاشات شدید زمین نیز مستحکم هست

نظرات

user-pic
جواد دلاوری
12 خرداد 1401

بی نظیر در فروش و اجرای کفپوش اپوکسی

ثبت نظر