ملات ضد اسید

  • آخرین بروزرسانی : 3/15/2016 11:56:18 AM

ملات ضد اسید :

 

توضيح فارسي : خصوصیات ملات ضد اسید :‌
 دو جزئی و بر پایه ترکیبات معدنی سنگین
 پایداری فوق العاده در برابر انواع اسید های قوی معدنی و آلی، نمک ها، حلال ها، روغن ها و دیگر مواد شیمیایی و طبیعی خورنده .
 پایداری حرارتی تا دمای c°600 و همچنین عدم کاهش مقاومت مکانیکی تا دمای مذکور و مقاومت در برابر آب و رطوبت .
 پوشش انواع سطوح بتنی و فلزی در معرض خوردگی شدید و نصب کاشی ضد اسید .

رنگ محلول کرم تا خاکستری
ویسکوزیته پس از میکس (سانتی پوآزدر c ° 25) تیسکوتروپ
چگالی گرم بر سانتی متر مکعب 7/1
زمان خشک شدن اولیه 5 ساعت
زمان خشک شدن عمقی 4 روز
زمان خشک شدن کامل 7 روز
نسبت اختلاط وزنی دو جزء جزء A پودر 3
جزءB مایع 1
حداقل دمای اجرا c°10
ضریب مصرف در یک مترمربع 10 کیلوگرم
استحکام فشاری MPa 45
سختی Shore D 84
استحکام کششی MPa 11
مقاومت حرارتی HDT C ° 600
استحکام خمشی MPa 13
مقاومت حرارتی عملی C ° 800
استن100٪ C°60 گلوکز اشباع C°120
اسید فرمیک 75٪ C°120 بنزین خالص C°120
آنیلین 100٪ C°140 اسید فسفریک خالص C°140
مواد نفتی و مشتقات آن C°140 اسید کلریدریک 37٪ C°140
بنزول100٪ C°100 تری کلرواتیلن اشباع C°140
اسید برمیک 25٪ C°100 آب اکسیژنه خالص C°140
بوتانول C°140 زایلن خالص C°140
کلروبنزول C°140 اسید سولفوریک(تمام غلظت ها) C°140
اسید کرمیک C°140 تتراکلرواتان خالص C°140
سیکلو هگزانول خالص C°140 ایزوپروپیل الکل خالص C°140
سیکلوهگزانون خالص C°140 اسید نیتریک 65٪ C°140
اسید استیک 96٪ C°140 متانول خالص C°120
استون خالص C°100 متیل استات خالص C°120
اتانول 96٪ C°140 متیلن کلراید اشباع C°80
اتبل استات خالص C°140 متیل اتیل کتون خالص C°140
پروکلرواتیلن اشباع C°140 بوتیل استات خالص C°120
دی کلرواتیلن اشباع C°140 آمیل الکل خالص C°120
فنل خالص C°120 گاز کلر C°120
خواص فیزیکی در c°25خواص مکانیکی، حرارتی و الکترویکی
خواص شیمیایی
حداکثر امکان اندازه گیری دما در حین خوردگی در آزمایشگاه c° 140 بوده و این عدد نشانگر حداکثر مقاومت محلول در محیط مزبور نیست .

نکات ایمنی : عدم اختلاط هر نوع حلال با محلول
جلوگیری از تماس محصول، با پوست بدن. در صورت تماس با پوست بدن آن را به وسیله حلال های نفتی زدوده و سپس به وسیله آب و صابون شستشو دهید .

تماس با آترون پوشش آریا

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید تلفن : 22885663-021

تماس با ما