لیست تصاویر

بمنظور افزایش راندمان، سهولت در تمیزی، کاهش احتمال انباشت آلودگی و نیز کاهش احتمال رشد باکتری ها و قارچ ها، در اغلب سالن های شرکت تولید دارو، کفپوش اپوکسی دارویی اجرا گردید.

نظرات

user-pic
جواد دلاوری
12 خرداد 1401

بی نظیر در فروش و اجرای کفپوش اپوکسی

ثبت نظر