لیست تصاویر
سیستم کفپوش اپوکسی آنتی الکترواستاتیک کانداکتیو

کفپوش اپوکسی آنتی الکترواستاتیک کانداکتیو

روکش اپوکسی آنتی الکترواستاتیک کانداکتیو بر پایه رزین اپوکسی و هاردنر پلی آمینی تغییر شکل یافته تولید و ارائه میگردد. در ساختار این محصول از نوعی عامل شیمیایی آلی استفاده گردیده که موجب هدایت الکتریسیته ساکن از سطح روکش به منابع تخلیه الکتریسیته ساکن (چاه ارت) میگردد. با توجه به خصوصیات مکانیکی برجسته و قابلیت هدایت جریان الکتریسیته ساکن، امکان بکارگیری محصول، در پوشش کلیه سطوحی که هدایت الکتریسیته ساکن در آن بسیار حائز اهمیت میباشد، میسر است. مقاومت حـرارتی، شیمیائی و مکانیکـی مطلوب این محصول، از دیگر خصوصیات برجستـه آن میباشد. در ساختار محصول اپوکسی آنتی الکترو استاتیک از هیچگونه حلال و رقیق کننده غیر واکنش گرا استفاده نگردیده و همین امر موجب میگردد که کیفیت محصول اپوکسی آنتی الکترو استاتیک در دراز مدت ثابت باقی بماند.

موارد مصرف کفپوش آنتی استاتیک

روکش کلیه سطوحی که هدایت الکتریسیته ساکن و جریانهای الکتریکی از سطح بسیار حائز اهمیت میباشد. شامل: روکش کف اطاقهای عمل و ریکاوری بیمارستانها، اتاقهای کامپیوتر،اتاق محتوی تجهیزات برق، اتاقهای تمیز (Clean Room) کارخانجات،صنایع نظامی، کارخانجاتی که با مواد قابل احتراق سروکار دارند، آزمایشگاه های الکترونیک و اندازه گیری دقیق و . . .

روش کار اجرای روکش اپوکسی آنتی استاتیک کانداکتیو

روش اجرای اپوکسی آنتی الکترواستاتیک کانداکتیو به ضخامت 3 تا 4 میلیمتر کف سالن مورد

نظر کاملاً تمیز و عاری از مواد مزاحم از قبیل خاک، چربی و ... میگردد.

بندها و محلهای سست، کف کنده و تخلیه میگردد .

مجدداً کف سالن پاکسازی و کاملاً تمیز و جاروب می گردد .

پـرایمر اپـوکسی بـر روی کف و داخل خلل و فرج و درزهـای انبساط (بنـدهـا) اجرا میگردد.

درزهـا و بندهایـی کف و یا خلل و فرج احتمالـی بوسیله گـروت اپـوکسی پـروتسطیح میگردد.

کف سالن بوسیله دستگاه مخصوص (ساب- اسکراچر) کاملاً یکنـواخت میگردد .

پرایمر اپوکسی بر روی کل سطح اجرا میگردد.

شبکه بندی مسی با استفاده از نوار مخصوص مسی بر روی کف اجرا میگردد.

پرایمر مخصوص اپوکسی آنتی الکترو استاتیک کانداکتیو بر روی سطح اجرا میگردد.

روکش اپوکسی آنتی الکترو استاتیک کانداکتیو به رنگ RAL بر روی سطح حاصله بصورت یکپارچه اجرا میگردد.

در صورت نیاز، خط کشی بر روی کف سالن انجام میگردد.

بازرسی نهائی و رفع عیوب احتمالی انجام میشود.

و در آخرین مرحله تحویل نهائی کار انجام شده صورت میگیرد.

نظرات

user-pic
جواد دلاوری
12 خرداد 1401

بی نظیر در فروش و اجرای کفپوش اپوکسی

ثبت نظر