لیست تصاویر
ترمیم کننده سطوح بتنی

 گروت ها و ترمیم کننده های سطوح

در اجرای کفپوشهای اپوکسی یا پلی یورتان، سطح نهایی کفپوش باید به نحوی اجرا گردد که حتی الامکان سطحی مسطح و با کمترین موج سینوسی ممکن بدست آید. بسته به شرایط اجرای بتن ممکن است رسیدن به چنین سطحی بدون بهره بردن از ساب بتن و یا استفاده از مواد و مصالح ترمیم کننده سطح شرکت آترون( مواد Screed) امکان پذیر نباشد.

در چنین شرایطی و برای رسیدن به روش اجرایی معقول، میبایست تراز میانگین (Zaverage) با توجه به برداشتهای نقشه برداری از سطح اجرا شده کف محاسبه گردد.

پس از آن نقاط برآمده و ناخن شدگی های موضعی با دستگاه ساب شرکت آترون برداشت شده و نقاطی که دارای افتادگی یا به اصطلاح کاسه شدگی می باشد بایستی با مصالح Screed شرکت آترون ( ترمیم کننده های سطوح) ترمیم گردد.

بدیهی است کلیه این مراحل قبل از اجرای پرایمر بوده و برای کاهش ناهمواری سطح مورد استفاده قرار می گیرد.

 انواع مصالح Screed آترون ( ترمیم کننده های بتن)

مصالح مورد استفاده در پوشش ATRON Screed با توجه به شرایط، یکی از پنج مصالح زیر میباشد:
(Cementation Screed (CT
(Calcium Sulfate Screed (CA
(Mastic Asphalt Screed (AS
(Maguesite Screed (MA
(Syuthetic Resin Screed (SR

لازم به ذکر است که در پروژه های مربوط به کفپوشهای صنعتی یا ساختمانی و پارکینگ مواد CT یا SR مورد تایید شرکت آترون می باشد.

بدیهی است قبل از اجرای لایه Screed بستر کار می بایست کاملا عاری از آلودگی بوده و تدابیر لازم جهت رسیدن به باندینگ مکانیکی مناسب نیز اندیشیده شود.

مشخصات فنی مواد Screed (ترمیم کننده بتن آترون)

مقاومت فشاری : مقاومت فشاری مصالح CT شرکت آترون مطابق با استاندارد BSEN13892-2 و در کلاس 13813, BSENC25 معادل 25 نیوتن بر میلیمتر مربع می باشد..
مقاومت فشاری مصالح SR شرکت آترون به مراتب بسیار بالاتر از رنج ذکر شده می باشد.
مقاومت خمشی: مقاومت خمشی مصالح CT شرکت آترون مطابق با استاندارد BSEN13892-2 و در کلاس BSEN13813 و معادل 5 نیوتن بر میلیمتر مربع می باشد.
در مورد مصالح SR شرکت آترون مقاومت خمشی به مراتب بالاتر از کلاس ذکر شده می باشد.
مقاومت سایشی : مقاومت سایشی مواد ترمیم کننده سطح آترون
(Screed CT ,SR) در روش آزمون Rolling Wheel در کلاس RWA100 میباشد.
مقاومت ضربه : مقاومت ضربه مصالح ترمیم کننده سطح SR آترون طبق استاندارد ENISO 6272 و حداقل 10Nm می باشد.
مقاومت Bond : مقاومت باندینگ مواد ترمیم کننده سطح SR آترون مطابق با استاندارد BSEN13892-8 و حداقل 1/5 مگا پاسکال می باشد.

نظرات

user-pic
جواد دلاوری
12 خرداد 1401

بی نظیر در فروش و اجرای کفپوش اپوکسی

ثبت نظر