تخریب کننده بتن شیمیایی
سارا نصیری 1398/10/29 9

تخریب کننده بتن شیمیایی

تخریب بتن با مواد شیمیایی

مقاومت درونی ساروج , سنگ و بتن در مقابل نیرویی که از درون به آنها وارد می شود، حدود 10 % مقاومت فشاری آنها می باشد.

به عبارت دیگر، ساروج ، بتن و یا تخته سنگ می تواند در مقابل فشارها ی خیلی زیاد که از خارج به آنها وارد می شود، مقاومت کند، بدون آنکه تاثیری بر آنها بگذارند .

اما مقاومت درونی آنها نسبتا کم می باشد و همین موضوع باعث سهولت در خرد شدن درونی آنها می باشد.

به علت عدم آگاهی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی معضل تخریب در پروژه ها با هزینه های زیاد و آلودگی محیط زیست و آلودگی های صوتی صورت می گیرد نیاز به مشاوره نوع و روش تخریب بتن در پروژه های ساختمانی بسیار حائز اهمیت می باشد.

تخریب بتن با مواد شیمیایی یا پودر تخریب بتن نام دارد، از انواع روش های تخریب بتن مسلح ، ساروج و سنگ محسوب میشود.

تماس با آترون پوشش آریا

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید تلفن : 74538-021

تماس با ما