لیست تصاویر
اپوکسی آنتی الکترواستاتیک (قیمت سال 1401)

کاربرد کفپوش اپوکسی آنتی الکترواستاتیک کانداکتیو

هدف از اجرای کفپوش آنتی استاتیک کانداکتیو، هدایت و تخلیه الکتریسیته ساکن موجود در محیط به چاه ارت استفاده می باشد. 

به طور کلی از کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک در سطوحی از قبیل اتاق های عمل و ریکاوری بیمارستان ها، اتاق های سرور، اتاق محتوی تجهیزات برق، اتاقهای تمیز (Clean Room) کارخانجات، صنایع نظامی، کارخانجاتی که با مواد قابل احتراق سروکار دارند، آزمایشگاه های الکترونیک و اندازه گیری دقیق و . . .  استفاده می گردد.

لایه های کفپوش اپوکسی آنتی الکترواستاتیک کانداکتیو

کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک در مجموع شامل 5 لایه کلی می باشد.

1- لایه پرایمر : به منظور چسبندگی کفپوش به سطح و جلوگیری از رسیدن رطوبت کف به کفپوش، از این لایه استفاده می گردد. 

2- لایه میانی : به منظور اصلاح سطح و آماده سازی بستر کار و نیز عایق نمودن سطح، لایه میانی اپوکسی اجرا می گردد.

3- شبکه بندی آلومینیومی یا مسی : هدف از اجرای شبکه بندی آلومینیومی یا مسی، انتقال الکتریسیته ساکن دریافت شده از لایه های بالایی به چاه ارت می باشد. شبکه بندی مسی یا آلومینیومی با توجه به استاندارد، میزان مقاومت اعلام شده از سوی کارفرما نصب می گردد.

4 - آستری آنتی استاتیک : لایه ای کاملا رسانا، جهت انتقال کامل الکتریسیته دریافت شده از روکش اپوکسی به شبکه بندی آلومینیومی یا مسی می باشد.

5- روکش اپوکسی آنتی استاتیک : به منظور انتقال الکتریسیته حاصل از سایش اجسام بر روی کفپوش، در تولید این لایه از ترکیب روکش اپوکسی و الیاف کربن استفاده می گردد. میزان کربن موجود در روکش آنتی استاتیک و نیز میزان استفاده از این روکش در واحد سطح، با توجه به استاندارد، میزان مقاومت و رسانایی اعلام شده از سوی کارفرما قابل تنظیم می باشد.

نظرات

user-pic
جواد دلاوری
12 خرداد 1401

بی نظیر در فروش و اجرای کفپوش اپوکسی

ثبت نظر