لیست تصاویر

در این استاندارد پیش نیازها و روش های اجرایی آماده سطوح بتونی کفپوش ، کفپوش اپوکسی ، روکش اپوکسی ، کفپوش اپوکسی بیمارستان ، کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال ، کفپوش اپوکسی صنعتی ،کفپوش اپوکسی ضد اسید ، کفپوش اپوکسی آنتی داست ، کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک ، کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک کانداکتیو ، کفپوش پلی یورتان ، کف پلی یورتان ورزشی ، کفپوش پلی یورتان صنعتی و ... مطرح می نماید .

ترجمه استانداردDIN28052

پوشش ها و انواع لاینینگ حفاظتی غیر فلزی برای سازه های قالبی بتونی در کارخانه های فرایندی پوششهای آلیحوزه های مور بحث: مهندسی فرایندی – پوششهای آلی ،سازه های بتونی .

ساختمان دستگاههای شیمیایی ،حفاظت سطوح با موا د غیر فلزی برای سازه های بتونی در کارخانه های فرایندی ،پوششهای دارای عنصر پیوند دهنده از جنس مواد آلی بر طبق روند جاری استانداردهای منتشره توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO)،در سرتا سر این مطلب یک گاما(،) جهت نشان دادن اعشار مورد استفاده قرار گرفته است .

1- حیطه کاربرداین استاندارد الزامات انواع پوششهای آلی زیر که مطابق با مندرجات بخش اول DIN 28052 بر روی سطوح سازه های بتونی قالبی استفاده می شود را مشخص میکند :

A. پوششهای نازک ،عایقکاریها و آب بندیها (که بوسیله قلم مو،اسپری و غلطک اجرا می شوند)

B. پوششهای با تکنیک پیشرفته (که بوسیله قلم مو،اسپری غلطک ،ماله کشی و یا بصورت خود تراز اجرا میشوند):

C. پوششهای لامینیت .

D. شمشه کشیهای با ملاتهای رزینی.

E. شمشه کشیهای با ماستیک آسفالت با یک لایه آب بندی.

F. ترکیبی از پوششهای فوق.

تست pull-off چیست ؟

تست Pull-off یکی از رایجترین تست ها برای تعیین میزان چسبندگی به سطح زیرین می باشد. این تست بهتر است توسط آزمایشگاههای معتبر (همکار استاندارد) روی سطح اجرا شده انجام شود. دراین تست وسیله ای به نامه دالی توسط چسب مخصوص روی سطح اپوکسی چسبیده می شود و پس از گذشت مدت زمان حدود ۳ الی ۷ روز (با توجه به نوع چسب دالی)، توسط دستگاه مخصوص از سطح جدا می شود و با توجه به نیروی وارده (مگاپاسکال) و نوع جدایش، تحلیل روی نتایج انجام می شود

نظرات

user-pic
جواد دلاوری
12 خرداد 1401

بی نظیر در فروش و اجرای کفپوش اپوکسی

ثبت نظر