لیست تصاویر

• محلولی که پس از افزودن به سیمان باعث کاهش زمان گیرش به کمتر از یک دقیقه می شود.
• کاربرد سریع و آسان
• غیر سمی و غیر قابل اشتغال

موارد کاربرد آنی گیر بتن

• جلوگیری از نشت آب
• خشک کردن محیط جهت انجام تعمیرات
• آب بندی اولیه جهت انجام آب بندی و تعمیرات اساسی

مقدار و نحوه مصرف آنی گیر

• یک حجم آنی گیر سیمان با دو حجم سیمان مخلوط و استفاده می گردد.
• محلول آنی گیر را در ظرف مناسبی ریخته سپس سیمان را به طور یکنواخت و سریع به آن افزوده گردد و به سرعت و مدت کوتاهی مخلوط کرده تا خمیر یکنواختی بدست آید و بلافاصله با دست یا ماله آن را در محل نشت قرار داده و فشار دهید تا سفت شود .
• زمان گیرش مخلوط 30 الی 40 ثانیه از زمان آغاز مخلوط کردن می باشد .
• افزایش دمای محیط و مواد باعث سرعت انجام واکنش و کوتاه تر شدن زمان گیرش می شود.

مشخصات فنی آنی گیر

• حالت فیزیکی : مایع
• وزن مخصوص: 3/1 گرم بر سانتی متر مکعب
• یون کلر ندارد.
• PH: بالاتر از 10
• زمان مصرف و نحوه نگهداری : حداقل یک سال در محیط سر پوشیده

نکات ایمنی

از تماس با دهان و چشم پرهیز گرددو در صورت تماس احتمالی بلافاصله با آب فراوان شستشو دهید.

نکات زیست محیطی

مقادیر اضافی و باقی مانده را در آب یا خاک نریزید.

نظرات

user-pic
جواد دلاوری
12 خرداد 1401

بی نظیر در فروش و اجرای کفپوش اپوکسی

ثبت نظر