لیست تصاویر
آشنایی با پلی پروپیلن

پلی پروپیلن (PP) ماده ای سبک با جرم مخصوص کمتر از آب است که از پلیمر شدن گاز پروپیلن به دست می آید. پلی پروپیلن در برابر رطوبت، روغنها و حلالهای معمولی مقاوم است و در دمای حدود 170 درجه سانتی گراد ذوب میشود. پلی پروپیلن برای ساخت الیافی به همین نام، پارچه، طناب، قایق، ورقه های بسته بندی، چمدان سازی، برخی وسایل پزشکی که نیاز به گندزدایی دارند و ... به کار می رود. در سال 1337 شمسی بازار آن در آمریکا باز شد و در سالهای بعد نیز تولید آن به سرعت افزایش یافت. مواد اولیه ساخت پلی پروپیلن، دو عنصر کربن و هیدروژن است. این عناصر در طبیعت به وفور یافت می شوند، اما تبدیل هیدروژن و کربن به پلی پروپیلن به طور مستقیم در سطح وسیع عملی نشده است.

صنایع نفت و پتروشیمی پس از سالها کوشش مستمر موفق شدند که گاز پروپان و مشتقات آن را از فرایندهای متفاوت کراکینگ، تسویه و تصفیه، با قیمت مناسب بدست آورده و برای تولید پلی پروپیلن در یک صنعت جدید استفاده کنند. کراکینگ، فرایند حرارت دهی به نفت خام است که در دماهای متفاوت، همراه یا بدون مواد دیگر انجام می شود و حاصل آن، بسیاری از مشتقات نفت مانند سوخت ها و گازهای مختلف دیگر از جمله پروپیلن است.

مشخصات شیمیایی پروپیلن

از نظر شیمی آلی پروپان به پروپیلن بسیار نزدیک است. در خانواده الکنها پروپان (C3H8) سومین عضو است و بعد از متان (CH4) و اتان (C2H6) قرار دارد. فرمول گسترده و شکل فضایی آن در شکل 1-1 نشان داده شده است. این ماده در دمای معمولی گاز است؛ در دمای 187- درجه سانتی گراد جامد می شود؛ دمای جوش پروپان 42- درجه سانتی گراد است و در این دما به گاز تبدیل می شود.

نظرات

user-pic
جواد دلاوری
12 خرداد 1401

بی نظیر در فروش و اجرای کفپوش اپوکسی

ثبت نظر